Algemene voorwaarden

Aanmelden als lid

Leden kunnen een aantal gratis proeflessen volgen. De leraar gaat in deze proeflessen vaststellen of het aspirant-lid gaat passen in de vereniging en de groep. Bij inschrijving gaat men een lidmaatschap aan voor onbepaalde tijd. Bij inschrijving wordt er naast de verenigingscontributie eenmalig entreegeld ad € 8,50 in rekening gebracht.

Niet actief lidmaatschap

Leden kunnen gebruik maken van het niet-actief lidmaatschap in verband met tijdelijk verblijf in het buitenland, langdurige blessure, zwangerschap, ed. Een niet-actief lidmaatschap kan aangevraagd worden bij de ledenadministratie voor een termijn van minimaal twee maanden en maximaal een jaar. De contributie wordt vervangen door € 5,00 administratiekosten per 2 maanden. De plaats in de lesgroep blijft voor het lid gereserveerd.

Opzeggen van het lidmaatschap

Het opzeggen van het lidmaatschap kan per brief/e-mail te richten aan http://www.pukulan-online.nl/contact/. Mondelinge opzegging bij de leiding is niet rechtsgeldig en betekent dat uw contributie doorloopt.

Beëindigen van het lidmaatschap:

  • Uw opzegging moet minimaal 2 maanden voor beëindiging bij onze ledenadministratie binnen zijn.

  • Opzeggen is per kalendermaand. Dus opzeggen in een lopende maand betekent opzegging 2 kalendermaanden na de lopende maand.

De verantwoordelijkheid van de opzegging ligt bij de verzender en niet bij de ontvanger. U ontvangt een bevestiging van de opzegging. Heeft u deze niet ontvangen dan kunt u er vanuit gaan dat uw opzegging niet is ontvangen.

Per 1 december 2011 is bij de wet de opzegtermijn van lidmaatschappen teruggebracht naar 1 maand, echter voor individuele lidmaatschappen bij sportverenigingen is hiervoor een uitzondering gemaakt.

Betaling van de contributie

De betaling van contributie geschiedt uitsluitend via automatische overboeking. De contributie dient steeds 2 maanden vooruit te worden betaald per elke eerste van de maand.